VÝROBCI

        

  

  

Anketa
Jak jste se dozvěděli o naší firmě ?
16 % (14)
22 % (19)
62 % (53)

Celkem hlasovalo: 86
Odběr novinek
INFO BOX


Kralupská 1887

250 01  Brandýs nad Labem - St.Bol.1

tel.: +420 233 372 002

email:  aska@aska.cz


Běžná provozní doba:
po - čt      8-17 hod.
pá             8-15 hod.


tel:       +420 220 563 247

 

sklad: info@daservis.com

prodej/stroje: krpec@daservis.com

http://www.duerkopp-adler.cz/


 


Obchodní podmínky 2

11) DORUČOVÁNÍ

11.1.

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní ( zahraniční) prvek, pak

strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu

poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence

volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008

ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy ( Řím I ).

 

12.2.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných

ustanovení nastoupí ustanovení , jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo

neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

12.3.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

12.4.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

12.5.

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Kralupská 1887, Brandýs nad Labem-St.Bol.1; 250 01

adresa elektronické pošty:  aska@aska.cz

telefon: +420 233 372 002 .

 

 

 

 

V Praze dne 20. 5. 2018

 

 

společnost ASKA Praha s.r.o.